W poniższym artykule przyjrzymy się, jak wygląda sprawa podatku od nieruchomości. Jeżeli płacimy podatek od posiadanej przez nas nieruchomości, to dokonujemy tego na konto samorządu gminy. Co może podlegać temu podatkowi? Pod podatek podchodzą grunty, budynki, części, budowle. Oczywiście nie za wszystko musimy płacić podatek. Pod podatki absolutnie podchodzić nie będą użytki rolne, grunty zakrzywione, zadrzewione, lasy.

 

Jeżeli jednak na takowych terenach prowadzi się działalność gospodarczą, to wówczas podatek trzeba zapłacić. Można w skrócie ująć że tak naprawdę opodatkowane jest wszystko, z czego możemy czerpać jakikolwiek zysk. Z użytków rolnych czy też z lasów nie będziemy mieć żadnych korzyści. Niektóre części budowli również mogą podchodzić jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Właśnie wtedy trzeba osobno zapłacić również podatek od takiego pomieszczenia. W przypadku uchylania się od zapłaty podatków od nieruchomości będzie nas oczywiście czekać kara. Na szczęście w Polsce podatki od nieruchomości nie są aż tak wysokie.