Wiele osób zapytanych o usługi wykonywane przez przedsiębiorstwa spedycyjne odpowie, że zajmują się one transportem i przewozem towarów oraz przesyłek. To nie do końca prawda. Wiele firm spedycyjnych rzeczywiście świadczy również usługi transportowe czy te związane z zaopatrzeniem i dystrybucją. Natomiast sama spedycja, choć często mylona z transportem, nim nie jest. To po prostu organizacja wszelkich usług związanych z przewozem ładunków z miejsca nadania do miejsca docelowego, od nadawcy do odbiorcy w sposób bezpieczny, ekonomiczny i terminowy. Obecnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa spedycyjne oferują kompleksowe rozwiązania w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki (TSL) oraz liczne usługi dodatkowe dzięki którym zlecane przez klienta usługi wykonywane są profesjonalnie, szybko i bezproblemowo.

Etapy spedycji

W przypadku działań spedycyjnych możemy mówić o różnych etapach ich realizacji. W zależności od konkretnego zlecenia wyróżnia się następujące etapy spedycja Łódź: przyjęcie zlecenia, wybór odpowiedniego środka (odpowiednich środków) transportu, zawarcie niezbędnych umów oraz ubezpieczenie ładunku, sporządzenie dokumentacji transportowej, odebranie ładunku od nadawcy oraz przygotowanie go do przewozu, nadanie ładunku na wybrany środek transportu, następnie odbiór ładunku w miejscu docelowym, odprawa celna (jeśli jest konieczna) oraz przekazanie ładunku do odbiorcy. Wymienione wyżej działania określane są mianem spedycji właściwej. Te usługi oraz usługi dodatkowe (takie jak składowanie ładunku, jego sprzedaż, cesja praw czy awizowanie) są określane mianem spedycji mieszanej. Do usług spedycyjnych można także zaliczyć kontrolę jakości i płatności, księgowanie, dystrybucję towarów czy obsługę reklamacji i ubezpieczeń.

Każdy rodzaj transportu

Spedycja jest realizowana za pomocą każdego rodzaju środków transportu a więc może to być transport samochodowy, kolejowy, lotniczy czy morski. Możemy mówić również o transporcie intermodalnym (przy wykorzystaniu różnych środków, np. transport drogowo-szynowy lub szynowo-morski). Możliwa jest obsługa przewozów krajowych i międzynarodowych, obsługa zarówno eksportu, importu jak i tranzytu, załatwienie niezbędnych formalności celnych czy zabezpieczenie przewożonego ładunku. W przypadku transportu drogą morską uwzględniana jest nie tylko organizacja przewozu ale też przeładunku towarów w portach krajowych i zagranicznych. Przy organizacji transportu lotniczego oferowane są również usługi kompletacji dokumentów niezbędnych do wykonania przelotu czy znalezienie najkorzystniejszej dla klienta opcji przewozu.