Każdy właściciel danej nieruchomości ma pewne obowiązki, których niedopełnienie wiąże się z sankcjami. Wszystkie te obowiązki mają oczywiście swoje prawne regulacje – na przykład takie, które pokazuje nam ustawa z 24 czerwca roku 1994 o własności lokali. Niektóre obowiązki zawarte są również w kodeksie cywilnym. Nie każda nieruchomość jest traktowana w taki sam sposób. Mamy również osobne przepisy dla tych, którzy zajmują się gospodarką wolnokanalizacyjną czy też budynkami o statusie zabytków.

 

Najważniejsze jest to, by budynek był wykorzystywany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Budynek musi być zadbany, wyglądać w sposób estetyczny i ładny. Co ciekawe, jest to cos, o czym trzeba pamiętać nawet przed zapłaceniem wszystkich podatków. Właściciel nieruchomości nie może korzystać z niej w sposób ekstrawagancki – powinien robić to zgodnie z tym, jakie jest jej przeznaczenie. Na przykład, jeżeli jest to nieruchomość wspólnoty, to powinna być ona eksploatowana tak, by korzyści z niej odnosiła cała wspólnota.