Korzystając z danej nieruchomości właściciel powinien głównie opierać się na tym, by było to bezpieczne. Jest to bowiem najważniejszy z obowiązków, jaki spoczywa na jego barkach. Chodzi tutaj o dopilnowanie, by w odpowiednim czasie wykonywane były remonty, przeglądy, oraz, by na terenie nieruchomości znajdowały się środki przeciwpożarowe. Będąc na przykład właścicielem kamienicy to Ty jesteś odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Jeżeli nastąpi zima, to musisz być gotowy na to, że i ilość Twoich obowiązków wzrośnie.

 

To właściciel musi zadbać o odśnieżanie chodników przylegających do własności, usuwania nadmiaru śniegu czy też lodowych sopli. Takie sople mogą być szczególnie niebezpieczne – jeżeli są duże i spadną z większej wysokości, mogą wyrządzić komuś naprawdę dużą krzywdę. W razie wystąpienia wypadku to właśnie właściciel nieruchomości zostanie wezwany do sądu i to on będzie musiał pokryć koszty odszkodowania. Jest to rzecz mało przyjemna, jednakże konieczna.