Pompy ciepła dofinansowanie Łódź

Pompy ciepła już od wielu lat są popularnym i opłacalnym źródłem ciepłej wody i ogrzewania zarówno na wsiach jak i w miastach. Dobrym tego przykładem jest Łódź, która była uważana za mocno zanieczyszczone miasto, jednak od pewnego czasu, głównie dzięki dotacjom, coraz więcej budynków zmienia rodzaj ogrzewania z nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompy ciepła. Niesie to za sobą ogromne korzyści klimatyczne, ponieważ pompy ciepła nie emitują szkodliwych substancji do środowiska, ale także korzyści finansowe w czasach wzrostu cen gazu. Instalacja pompy ciepła jest często jednorazowa i w przypadku połączenia jej z fotowoltaiką drastycznie obniża rachunki za ogrzewanie zarówno budynku jak i wody.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji i co obejmuje? Jakie są jej formy?

Jeśli chodzi o pompy ciepła Łódź udostępnia maksymalną kwotę dotacji aż do 30 000 złotych w przypadku przedsięwzięcia obejmującego instalacje fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła. W przypadku zaś samej instalacji pompy bez fotowoltaiki najwyższa możliwa dotacja wyniesie 25 000 złotych według danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Najwyższe dotacje są przewidziane w dwóch wariantach, które obejmują demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda lub pompy gruntowej w celu ogrzewania i cwu. Jednak dla osób dopiero budujących się, które jeszcze nie zdecydowały się na żaden sposób ogrzewania jest również przeznaczona dotacja w nieco niższej, maksymalnej wysokości 10 000 złotych, która obejmuje zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie dokumentacji z zakresu audytu energetycznego oraz zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, bram garażowych, drzwi, okien itd.
Formą pomocy może być dotacja, pożyczka dla gmin lub dotacja z przeznaczeniem na spłatę części kredytu bankowego wziętego w celu założenia instalacji pompy ciepła.

Kto może skorzystać z dotacji do pompy ciepła w Łodzi?

Podstawowe warunki tego, kto może się ubiegać o dofinansowanie to:

  • Właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego lub wydzielone w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, którego przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekraczać 2189 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1564 w przypadku gospodarstwa wieloosobowego
  • Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jednak nie mogą one przekroczyć rocznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej za rok kalendarzowy w wysokości trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określa rozporządzenie Rady Ministrów w grudniu roku poprzedzającego złożenie wniosku o dotację.

Dokładne informacje o warunkach jakie trzeba spełnić oraz o to, w ramach jakich programów można ubiegać się o dofinansowanie można znaleźć również na https://sprawnawentylacja.pl/pompy-ciepla/dofinansowanie/