Jeżeli mamy do czynienia z nieruchomościami, to powinniśmy zapoznać się z różnymi prawami, które są z nimi związane. Przede wszystkim są to prawa rzeczowe, takie jak na przykład prawo własności oraz współwłasności. Na czym polega prawo własności? Może się to tyczyć faktycznego oraz prawnego dysponowania. Dzięki posiadaniu takiego prawa możemy nieruchomością władać, korzystać z niej oraz nią rozporządzać. Poprzez władanie rozumiemy uprawnienie do tego, by sprawować nad danym przedmiotem faktyczną władzę.

 

Posiadamy ją oraz użytkujemy, mając z tego względu prywatne korzyści. Pobieramy zatem dochody które nie tylko przynosi nam sama nieruchomość, ale również wszelkie te działalności, które nam nieruchomość umożliwia. Co możemy zatem swobodnie robić z nieruchomością? Przede wszystkim możemy dokonać sprzedaży, darowizny czy też zamiany. Nieruchomość może zostać przez nas nabyta w różny sposób. Może stać się to na drodze spadku, podziału majątku, poprzez darowiznę, zasiedzenie czy też zrzeczenie się własności.