Niektóre modernizacje sprawiają, że nieruchomości znacznie zyskują na wartości. Musimy jednak wiedzieć o tym, które modernizacje nie wpływają na wartość nieruchomości. Opłata adiacencka nie jest związana z terenami, które są przeznaczone na cele rolne czy też gospodarcze. Wszystkie modernizacje związane z infrastrukturą techniczną są natomiast wliczane jako te procesy, które zmieniają wartość. Mogą się one wiązać z budową lub modernizacją drogi.

 

Kolejna rzeczą może być wybudowanie na terenie nieruchomości pod, na lub nad ziemią różnych przewodów. Mogą być to przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe czy też telekomunikacyjne. Wartość nieruchomości zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca może to zrobić na podstawie stanu nieruchomości oraz ceny, jaka wynika z dnia naliczenia opłaty. Jeżeli jednak nieruchomość została poddana scalaniu lub podziałowi, to opłatę takową ustala wójt, burmistrz, ewentualnie prezydent miasta. Wszystko to w zależności od statutu danej miejscowości.