Kto powinien płacić podatek od nieruchomości? Podatnikami są wszystkie te osoby, które posiadają na własność nieruchomość lub obiekty budowlane. Są również inni posiadacze, którzy zobowiązani są do płacenia podatków: to posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze specjalnych nieruchomości. Nieruchomości lub ich części, które należą do Skarbu Państwa, również obarczone są podatkiem. Tak samo dzieje się w przypadku, w których są to nieruchomości wchodzące w skład samorządu terytorialnego.

Jaka jest podstawa opodatkowania?

W przypadku gruntów lub budynków podstawą jest powierzchnia użytkowa. Sytuacja zmienia się w chwili, w której mówimy o budowlach lub ich częściach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wtedy ustalanie wysokości podatku jest związane ze szczegółowymi przepisami o podatkach dochodowych. Jeżeli chcemy dokładniej zapoznać się z wysokościami opłat, powinniśmy przyjrzeć się ustawie o podatkach oraz opłatach lokalnych. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły.