Czym jest granica prawna nieruchomości? Granice danej nieruchomości są już odgórnie ustalone, pomierzone oraz zestabilizowane. Nie ma zatem mowy w tym przypadku o żadnych zaniedbaniach czy też niezbyt dokładnym pomiarze. Przyjrzyjmy się samej nieruchomości. To ta część powierzchni ziemi, która jest inna od pozostałej, stanowi odrębny przedmiot własności. Może być to nie tylko budynek, który na stałe jest związany z gruntem, ale również pewna część tego budynku.

 

Części budynku mogą bowiem również być podzielone i stanowić inny, odrębny przedmiot własności – nazywa się to na przykład nieruchomością lokalową. Ogólnie nieruchomości możemy podzielić przez wzgląd na ich właściwości na nieruchomości budynkowe, gruntowe, lokalowe. Co ciekawe, jedna nieruchomość może zawierać w sobie kilka działek – oczywiście im więcej jest tych działek, tym wartość całej nieruchomości proporcjonalnie rośnie. Chcesz mieć bardzo cenna nieruchomość ? Dokup do niej kilka działek, a na pewno będzie więcej warta.