Opłata adiacencka jest należnością, jaka należy łożyć na rzecz gminy. W jakich warunkach trzeba to robić? Dzieje się tak wtedy, kiedy wartość naszej nieruchomości rośnie. Proporcjonalnie do tego rośnie nasza zapłata. Jak możemy ja wyliczyć? Trzeba sprawdzić, jaki jest obecny stan wartości działki oraz poprzedni, następnie odjąć od obecnego poprzedni. Opłata wynosi nie więcej niż połowa wyliczonej przez nas wartości.

 

Nie my sami ustalamy przy naszych wyliczeniach, jak duża powinna być ta kwota – robi to za nas rada gminy w drodze uchwały. Zastanówmy się teraz nad sytuacjami, w których może wzrosnąć wartość nieruchomości. Może się tak stać dokładnie w trzech wypadkach. Dzieje się tak wtedy, kiedy następuje podział nieruchomości, scalenie nieruchomości, budowa lub modernizacja pewnych urządzeń, które znajdują się na terenie nieruchomości oraz całej infrastruktury technicznej. Trzeba jednak pamiętać o tym, by o wzroście wartości jak najszybciej zawiadomić gminę. Jest to naszym obowiązkiem.