Nieruchomości znacznie różnią się między sobą pod względem specyfiki oraz charakteru. Właśnie dlatego wyróżniamy na przykład nieruchomości budynkowe. Pod to wchodzą wszelakie budynki oraz inne wytwory ludzkiej działalności, które w sposób trwały powiązane są z gruntem – tak, że tylko tornado byłoby w stanie je od niego oderwać. Kolejne są nieruchomości gruntowe (przykładem może być nieruchomość rolna).

 

Nieruchomości gruntowe znajdują się w księgach wieczystych a ich zadaniem jest ujawnienie tak zwanego stanu prawnego. Na samym końcu jest takie pojęcie jak nieruchomość lokalowa. Mniej więcej każdemu może się już skojarzyć, o co w tym chodzi. Nieruchomość lokalowa to lokal mieszkalny lub użytkowy – liczy się go razem z garażem. Łączenie z garażem jest możliwe wtedy i tylko wtedy, kiedy lokal również jest odrębną własnością. A Ty zastanów się – jakimi rodzajami nieruchomości są wszystkie te budynki, które znajdują się w najbliższej Ci okolicy? Może dzięki temu artykułowi uda Ci się to odróżnić.