Stosowanie oleju sojowego odgumowanego jako dodatku do pasz jest pomysłem coraz bardziej popularnym. Nie bez przyczyny, bo metoda ta prowadzi do polepszenia wyników produkcyjnych w hodowli zwierząt.

Olej sojowy odgumowany jest rodzajem oleju sojowego, który przechodzi określony proces produkcji. Polega on na przeprowadzeniu hydratacji, czyli uwodnieniu, słabym roztworem kwasu fosforowego. Proces ten nazywa się właśnie odgumowaniem albo też odśluzowaniem, odszlamianiem, czy degummingiem. Stosuje się go w przypadku olejów z wysoką zawartością fosfolipidów, które się oddziela a następnie usuwa. Usuwana substancja ma konsystencję podobną do gumy, dlatego tak przygotowany olej sojowy zwykło nazywać się odgumowanym. Jedną z zalet tego rodzaju oleju jest to, że się nie klei, a więc nie powoduje zapychania dysz maszyn. To ważne, bo znacznie ułatwia pracę rolnikom.

Proces odgumowania

Odgumowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym jest usunięcie z produktu substancji koloidalnych, białek i fosfatydów. Następnie dochodzi do rafinacji fizycznej podczas której występuje proces hydratacji, którą inaczej nazywa się odlecytynowaniem. Hydratacja może być przeprowadzona metodą chemiczną podczas której korzysta się z kwasów oraz wody. W efekcie otrzymujemy olej sojowy o wartości mniejszej niż 20 ppm fosforu w oleju. Jest metoda dokładniejsza, stosowana często w Niemczech, która nazywa się hydratacją enzymatyczną- polega na dodaniu fosfolipazy do oleju sojowego. Fosfolipaza wiąże cząsteczki fosfolipidów, które są odwirowywane. Ten rodzaj hydratacji skutkuje zawartością mniejszą niż 10 ppm fosforu w oleju. Rzadziej, ale używa się także metody z wykorzystaniem technologii membranowej, bardzo dokładnej, która usuwa nawet 99,9 procent fosfolipidów, a więc niemal wszystkie.

Zalety stosowania oleju sojowego odgumowanego

Istnieje bardzo dużo korzyści wynikających ze stosowania odgumowanego oleju jako dodatku do pasz. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że znacznie poprawiona zostaje wartość energetyczna podawanego pokarmu, dzięki czemu obserwujemy szybsze przyrosty masy zwierząt przy mniejszym poborze pokarmu. Produkt ten jest bogaty w substancje odżywcze, w tym jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, których zawiera od 23 do 32 procent; wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega, a także wiele witamin, głównie E oraz antyoksydanty. Pasza z dodatkiem oleju ma lepszą konsystencję, co czyni ją bardziej atrakcyjną dla zwierząt hodowlanych, jest także mniej pyląca i nie rozwarstwia się. W związku z tym jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pomoże poprawić jakość naszej hodowli.
Największą zaletą tego produktu natłuszczającego jest oszczędność. Zwierzęta jedzą mniej, będąc przy tym tak samo najedzone i dostarczone im są wszystkie niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki. Jest to sytuacja z której zadowolony powinien być każdy, a więc trudno o lepsze rozwiązanie. Cena za 1000 litrów odgumowanego oleju oscyluje w granicach około 4200 złotych wraz z dostawą.